Naszemu koledze Sebastianowi Gilowi składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci taty.
Jesteśmy z Tobą myślami…
Zarząd i koledzy z drużyny