Tak mówi Piotr Sobko, jeden z trenerów STS Sokół Smolec, ale także inicjator Stowarzyszenia powstałego w 2012 roku na bazie ówczesnego „LKS”, którego założycielem był śp. Adam Smoter.  To dzięki Piotrowi Sobko klub znacznie się rozwinął i funkcjonuje dzisiaj w obecnej formie, z sekcjami młodzieżowymi.

Piotr Sobko jako radny stworzył i wprowadził program stypendialny dla młodzieży uzdolnionej sportowo. Doprowadził do stworzenia transparentnego systemu wydatkowania środków finansowych dla klubów i stowarzyszeń z naciskiem na dzieci i młodzież. A co najważniejsze dla klubu, wdrożył projekt modernizacji boiska piłkarskiego.

STS Sokół Smolec w podziękowaniu Piotrkowi Sobko za dotychczasową pracę i działania na rzecz klubu i lokalnej społeczności udziela swojego poparcia w kandydowaniu do Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.