Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności zarządu były głównym tematem ubiegłotygodniowego spotkania Smoleckiego Towarzystwa Sportowego Sokół Smolec. Przypomniano podstawowe zadania klubu, ale nie obyło się też bez zmian w zarządzie.

 

W czwartek 21 czerwca 2018 r. odbyło się zebranie zarządu, członków i trenerów STS Sokół Smolec, poświęcone sprawozdaniu merytorycznemu i finansowemu za rok 2017. Prezes Sebastian Neska przypomniał zebranym na wstępie strukturę klubu oraz jego podstawowe założenia czyli wizję i misję. Filar wizji Sokoła to kult pracy, nowoczesność i wspólne dobro, misją zaś jest wychowanie przyszłego reprezentanta Polski. Neska przypomniał także cele długo- i krótkoterminowe, wśród nich istotne miejsce zajmują budowa nowego boiska treningowego oraz zdobycie gwizdek PZPN dla najlepszych akademii oraz stworzenie klas sportowych.

Na rzecz klubu obecnie pracuje 6 trenerów, którzy trenują dzieci, młodzież i dorosłych w 6 grupach wiekowych. Jesienią planowane jest poszerzenie kadry trenerskiej i dalszy rozwój klubu, zarówno akademii, jak i drużyny seniorskiej, której nowym trenerem będzie Sebastian Neska. W sezonie 20017/2018 w Sokole trenowało blisko 200 piłkarzy. Działania klubu były nadzorowane przez trzyosobowy zarząd, który zgodnie ze statutem działa społecznie i nie pobiera wynagrodzenia.

Sebastian Neska przedstawił osiągnięcia klubu, do których należy przede wszystkim zaliczyć objęcie nowatorskim planem szkoleniowym wszystkich grup wiekowych, pierwsze powołania do kadry wojewódzkiej oraz rozwój infrastruktury sportowej. W dalszej kolejności zostało przedstawione sprawozdanie finansowe, w tym przychody i koszty klubu. Bilans na koniec roku 2017 był dodatni.

Głos zabrała również Kamila Bartosik, zaangażowana już od pewnego czasu w prowadzenie strony oraz mediów społecznościowych Sokoła, która przedstawiła zarys strategii marketingowej dla klubu. Główne założenia strategii to budowa silnej marki Sokół Smolec, spójna identyfikacja wizualna klubu, dobra komunikacja z rodzicami i większy nacisk na budowanie zaangażowania kibiców, a także pozyskiwanie sponsorów, którzy będą wspierać rozwój klubu.

Podczas zebrania swoją rezygnację z prac w zarządzie złożył Krzysztof Kucharek, a w jego miejsce zaproponowano świetnie zorientowaną w wielu kwestiach związanych z klubem Kamilę Bartosik, którą też wybrano większością głosów.

W części zebrania poświęconemu wolnym wnioskom wywiązała się żywa dyskusja na temat aktualnej sytuacji w klubie oraz stojących przed Sokołem w bliższej i dalszej perspektywie wyzwań.

TAS/KB