Wiosna to czas, kiedy większość treningów odbywamy już poza salami gimnastycznymi. Ponieważ remont boiska, zgodnie z harmonogramem, zakończy się w połowie czerwca, do końca roku szkolnego będziemy jeszcze korzystać z uprzejmości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu, z boiska na Śliwkowej i z boiska Klubu Puma Pietrzykowice. Poniżej harmonogramy obowiązujące już od 1 kwietnia 2019 r.

T R E N I N G I  P O D S T A W O W E

T R E N I N G I  U Z U P E Ł N I A J Ą C E