Bambinii – rocznik 2014

Trener

Joanna Płonowska

  • Treningi

    • Środa: 17:00-18:00

    • Piątek: 17:00-18:00

KADRA:

Jan Banaszczyk
Franciszek Czyletko
Stanisław Cielęba
Szymon Szymończyk
Stanisław Smoter
Tymon Król
Tymon Słowik