STS SOKÓŁ SMOLEC – WZBIJAMY SIĘ WYSOKO!

Smoleckie Towarzystwo Sportowe Sokół Smolec powstało w 2012 roku. Na bazie ówczesnego „LKS”, którego założycielem był ś.p. Adam Smoter. Inicjatorem całego przedsięwzięcia był Piotr Sobko, rozszerzając przy tym działalność klubu o sekcje młodzieżowe.

Głównym celem działalności klubu jest edukacja piłkarska dzieci i mlodzieży w gminie Kąty Wrocławskie. Dynamiczny rozwój klubu w ostatnich latach pozwala nas klasyfikować jako jeden z największych klubów w powiecie wrocławskim, który już teraz zrzesza przeszło 300-stu zawodników. Nie należy nas jednak postrzegać wyłącznie jako oganizatora zajęć sportowych. Jako klub stale szukamy wsparcia i akceptacji wśród lokalnej społeczności. Chcemy być odbierani jako zaufany i skuteczny partner (dla rodziców, oświaty, gminy) z którym można współpracować w temacie wychowawczo-edukacyjnym.

Tym co nas wyróżnia jest innowacyjna koncepcja rozwoju gracza, która oparta jest na czterech filarach działania czyli wychowanie, radość, ogólna sprawność motoryczna oraz nauka metodą całościową czyli „gry poprzez grę”.

Potwierdzeniem naszej skutecznej pracy jest już dwukrotna nagroda Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej za wzorową pracę z dziećmi i młodzieżą.