ZARZĄD

Prezes zarządu
Sebastian Neska
Członek zarządu
Bartosz Mikuś
Członek zarządu
Marcin Małozięć
Członek zarządu
Paweł Ozieraniec