Zarząd

Prezes Zarządu

Sebastian Neska

Członek Zarządu

Kamila Bartosik

Członek Zarządu

Bogumił Nowicki

Członek Zarządu

Bartosz Mikuś

Członek Zarządu

Marcin Małozięć